Generalforsamling 12. november

Generalforsamling                                                   

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Bordinghus,

fredag den 12.november 2021 kl. 11.00

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Fremlæggelse af Brugerbestyrelsens beretning

4.       Fremlæggelse af regnskab

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg

6.1     2 x Bestyrelsesmedlem for 2 år:

          Ivan Givskov (på valg/genopstiller)

          Tove Lauridsen (på valg/genopstiller ikke)

6.2     Suppleant for 1 år:

          2 x nyvalg

7.       Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 27.oktober. Forslag skal afleveres skriftligt i Bordinghus (forslagskassen).Ønsker du at opstille til Brugerbestyrelsen, skal du skrive dig på listen i Bordinghus senest den 27.oktober. Du skal være fyldt 60 år og bosat i Tårnby kommune.Såfremt du ønsker, at deltage i den efterfølgende frokost, bedes du skrive dig på ophængte tilmeldingsliste i Bordinghus senest den 27.oktober

Venlig hilsen Brugerbestyrelsen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling 12. november

Velkommen til Bordinghus

Pensionisthuset Bordinghus.

Adgang for borgere, der er fyldt 60 år og bosiddende i Tårnby Kommune.De hyggelige lokaler og den flotte gamle have danner ramme om en række forskellige aktiviteter, der planlægges af brugerbestyrelsen. De skiftende aktiviteter beskrives i en folder, der udkommer hvert kvartal, og som kan afhentes i Bordinghus.

Klitrose alle 30, 2770 Kastrup Tlf. 32 50 73 95

Mandag lukket.

Åben hus: Tirsdag kl.13.30 -16.00, fredag kl. 13.30-16.00.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Velkommen til Bordinghus