GF 2016

Generalforsamling Bordinghus fredag den 04. november 2016 

1. Valg af dirigent: foreslået og valgt blev Ivan Givskov. 

2. Valg af referent: foreslået og valg blev Kirsten Adam, som orienterede om at der var fremmødt 25 deltagere til mødet.

3. Fremlæggelsen af brugerstyrelsens beretning:

– Ordet blev givet til formanden Willy Larsen, som startede mødet med at bede om et minuts stilhed til minde om dem som er gået bort siden sidste år.

– Derefter blev der fortalt lidt om brugerbestyrelsens arbejde med bl.a. at tilse at husordenen overholdes, planlægning at aktiviteter mm., vores månedlige møder, hvor Elisabeth Wolstrup Jessen fra Tårnby Kommunen deltager i kvartalsmøderne. Også en stor tak til Pia som er med til at fremme den gode ånd i huset.

– I årets løb har der været en hel del vedligeholdelse og forbedring i Bordinghus, som vi har og er rigtige glade for, haven er blevet trimmet, halvtaget er blevet lukket af med store glasdøre, og havelåge er blevet udskiftet og har fået navne ”Bordinghus” skrevet på ydersiden.

– Huset bliver flittigt brugt, men der er plads til flere aktiviteter, selv om husets rammer sætter begrænsninger for hvad der kan laves, men på Petanquebanen, som ikke bliver brugt, kunne der sagtens være flere hold. Vi har også haft besøg af andre grupper som f.eks. Kortklub her i maj. jun. jul. Og grundejerforeningen, som Kommunen er medlem af, som har haft lånt huset til deres generalforsamling.

– Af de mange arrangementer der har været i året løb skal nævnes Lions som havde loppemarked der blev afholdt i weekenden lørdag søndag den 28,29. maj. og hvor de stod for det ”Åbent Hus”.

– Afslutningsvis opfordres alle til at bruge Bordinghus hjemmeside www.Bordinghus.dk til at se Brugerbestyrelsens Beretning samt programmer og hvad der eller måtte være af nyheder.    

4. Regnskab:

Der en pæn balance i regnskabet. Vi har en udflugt i december som vil trække lidt på balancen.

Ellers har der været en positiv fremgang i antallet af brugere i huset, sidste år var gennemsnittet

260 brugere om måneden i år var det steget til 303, det ser vi som et tegn på at man kan lide at bruge huset.  

5. Indkommende forslag:

Der var ingen indkommende forslag. 

6. Valg til brugerbestyrelsen:

    Foreslået og valgt til bestyrelsen blev Willy Larsen for 2. år

    Foreslået og valgt til bestyrelsen blev Ivan Givskov for 2 år.

    Foreslået og valgt som suppleant Kirsten Seest for 1 år

    Foreslået og valgt som suppleant Gabriela Lema for 1 år 

7. Eventuelt:

– Fra frimærkeklubben blev det reklameret med at de var blevet flere, og at de meget gerne modtog frimærker, de mærker de ikke selv brugte blev sendt videre til danske sømandshjem rund omkring i verden.

– Elisabeth Wolstrup Jeppesen fra Tårnby Kommunen, orienterede lidt om hvordan kommunen forholdte sig til et brugerstyret sted som Bordinghus., og fortalte at vores budget ikke vil blive beskåret.  

Referent:                                              Formand:

Kirsten Adam,                                       Willy Larsen