GF 2018

Kastrup, 28. oktober 2018

Generalforsamling 2018                                              

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Bordinghus fredag den 9. november 2018 kl. 12.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Fremlæggelse af Brugerbestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg

6.1     2 x Bestyrelsesmedlem for 2 år:

          Ivan Givskov (genopstiller ikke)

          2 x nyvalg

6.2     Suppleant for 1 år:

          2 x nyvalg

  1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 26.oktober. Forslag skal afleveres skriftligt i Bordinghus (forslagskassen).

Ønsker du at opstille til Brugerbestyrelsen, skal du skrive dig på listen i Bordinghus senest den 26. oktober. Du skal være fyldt 60 år og bosat i Tårnby kommune.

Såfremt du ønsker, at deltage i den efterfølgende frokost, bedes du skrive dig på op hængte tilmeldings liste i Bordinghus senest den 30. oktober

Venlig hilsen

Brugerbestyrelsen