GF 2019

Referat generalforsamling pensionisthuset Bordinghus den 1. november 2019

Tilstede: 22 brugere af huset

Pia Nordby Larsen, adm. medarbejder i Bordinghus

Julie Svensson, specialist Ældrecentret Tårnby Rådhus

Pkt. 1    Valg af dirigent:  Ivan Givskov

Pkt. 2    Valg af referent: Pia Nordby Larsen

Pkt. 3    Fremlæggelse af brugerbestyrelsens beretning:

Formand Bente Pallesen fortalte om de fantastiske omgivelser/faciliteter som vi har i Bordinghus.  Yderligere gennemgik BP lidt om de forskellige selvkørende klubber som madhold, litteratur, frimærker, håndarbejde, spillemænd samt boformsgruppe. 3 gange om ugen er der ”åbnet hus” hvor alle kan komme forbi og hygge med snak, kaffe og kage. Der har i årets løb været afholdt nytårskur, fastelavnsfest, sommerfest, udflugt til Helsingør, diverse underholdning samt månedlig frokosttur. Husavisen som udkommer hvert kvartal styres af Ivan Givskov og Pia. Her kan man læse lidt om alle de aktiviteter der foregår i der foregår i Bordinghus Pia fremsender information til både Ivan Givskov samt ældrecentret mht. opdateringer på hjemmesiderne. Bente takkede alle i bestyrelsen, værtinderne samt Pia for det store samarbejde der udføres i Bordinghus.

Pkt. 4   Fremlæggelse af regnskab:

Pia oplyste at Bordinghus har en sund økonomi og overholder driftsbudget.  Bordinghus har igen i år haft mange gæster (ca. 2600 for 2019.  Bordinghus har desuden været udlånt til grundejerforeningens jubilæum i maj måned samt Lions dag i august.

Pkt. 5    Indkomne forslag:  Der er ikke modtaget nogen.

Pkt. 6.1 Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:                                            

  Bente Pallesen og Kirsten Adam genvalgt

Pkt. 6.2 Valg af suppleanter for 1 år:    

Sammy Lund

Ingen andre opstillede, så der er kun 1 suppleant.

  Pkt. 7    Eventuelt:                                                                                                                        Frimærkeholdet har problemer med den elektroniske dørlås. Pia informerede om, at hvert enkelt hold skal aktivere deres kort ved starttidspunkt. Døren står ikke automatisk åbent, såfremt man har lukket sig ind på et tidligere tidspunkt.                                                                                                                                        

Bente Pallesen takkede for fremmøde og bød herefter alle på frokost.

Bente Pallsen, formand                              Ivan Givskov, dirigent               

Pia Nordby Larsen, referent