GF 2019

                                                                                    Kastrup, 27.september 2019

Generalforsamling                                                   

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Bordinghus, fredag den 1. november 2019 kl. 12.00

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Fremlæggelse af Brugerbestyrelsens beretning

4.       Fremlæggelse af regnskab

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg

6.1     2 x Bestyrelsesmedlem for 2 år:

          Bente Pallesen (genopstiller?)

          Kirsten Adam (genopstiller?) 

6.2     Suppleant for 1 år:

          2 x nyvalg

7.       Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25.oktober. Forslag skal afleveres skriftligt i Bordinghus (forslagskassen).Ønsker du at opstille til Brugerbestyrelsen, skal du skrive dig på listen i Bordinghus senest den 26.oktober. Du skal være fyldt 60 år og bosat i Tårnby kommune.Såfremt du ønsker, at deltage i den efterfølgende frokost, bedes du skrive dig på ophængte tilmeldingsliste i Bordinghus senest den 26.oktober.

Venlig hilsen

Brugerbestyrelsen