Generalforsamling

Pensionisthuset Bordinghus
Klitrose allé 30 2770 Kastrup Kastrup den 13. september 2023.
Generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Bordinghus,
fredag den 27. oktober 2022 kl. 12.30. For at deltage skal du være 60+ og bosat i Tårnby kommune.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af Brugerbestyrelsens beretning
 4. Økonomi for 2023
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
  6.1 2 x bestyrelsesmedlem for 2 år:
  Ivan Givskov på valg (genopstiller)
  Gudrun Ravn på valg (genopstiller)
  6.2 1 x bestyrelsesmedlem for 1 år
  6.3 2 x suppleant for 1 år:
 7. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. oktober 2023.. Forslag skal afleveres skriftligt i Bordinghus (forslagskassen).
  Ønsker du at opstille til Brugerbestyrelsen, skal du skrive dig på listen i Bordinghus senest den 6. oktober september. Du skal være fyldt 60 år og bosat i Tårnby kommune.
  Såfremt du ønsker, at deltage i den efterfølgende frokost, bedes du skrive dig på ophængte tilmeldingsliste i Bordinghus senest den 6.oktober.
  Venlig hilsen
  Brugerbestyrelsen