Bordinghus Historie

Bordinghus er opført i 1920 som sommerhus for fabrikant C. Oldenburg.

Huset blev i 1938 købt af landbrugsminister Kristen Bording og ved hans død I 1967 overtaget af Tårnby Kommune, der ville anvende huset som dagcenter for kommunens ældre.Kristen Mortensen Bording blev født i Kragelund den 11. april 1876. Fra 1899 var han vognmandskusk i København samtidig med at han var aktiv i den faglige arbejderbevægelse.I 1903 overtog han en gård i Bøgeballe i Jylland, hvor der blev holdt politiske møder i hans hjem. I 1905 blev han gift med Helga Elkjær. Blev i 1908 opstillet for socialdemokrati i østre Snede sogneråd, og i 1918 valgt som folketingsmedlem i Herning kredsen.1924-26 udnævnt til landbrugsminister. Ved 2. verdenskrigs ophør havde han været landbrugsminister i næsten 19 år.  I 1947 blev han som 71 årig atter landbrugsminister, men trak sig tilbage ved regeringsdannelsen i 1950. Frem til 1997 havde kommunen ansatte bestyrer til den daglige drift af huset, bestyreren boede på 1. salen, derefter besluttede kommunen at huset skulle være brugerstyret, og der blev ansat en halvdags medhjælper til at koordinere de forskellige aktiviteter.Efter kommunens overtagelse af huset blev der som en af aktiviteterne startet en frimærkeklub det udartede sig da 5 af dens medlemmerne, to klaverspillere, to violinspiller og en mundharmonikaspiller mente at der nu måtte musik til. Så den 10. februar 1977 stiftede de spillemandsgruppen ”Bordinghus Spillemænd” Kommunen støttede op om initiativet, og den efterfølgende Sankt Hans fest modtog huset et skønt Hindsberg klaver. Den 7. juli 1977 holdt gruppe, som nu var på 8 mand, navngivningsmøde der vedtog man navnet ”Bordinghus Spillemænd”. Den 20. marts. 1978 optrådte man for første gang med de nye veste og røde slips, et kendetegn der holder ved den dag i dag selv om vestene nu er af en nyere model.  Nu er Bordinghus meget mere end spillemænd, vi har Litteraturklub, Håndarbejde, Madhold, Frimærkesamlere, Petanquebane, hjemsted for Lions Club og ikke mindst så holder vi åben hus tre gange om ugen hvor alle er velkomme til en kop kaffe.